साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. बागमती प्रदेश धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५२. बागमती प्रदेश धादिङ थाक्रे गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
५३. बागमती प्रदेश धादिङ नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५४. बागमती प्रदेश धादिङ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
५५. बागमती प्रदेश धादिङ रुवी भ्याली गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण २० गते बुधबार २०७८-४-२०
५६. बागमती प्रदेश धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका, धादिङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
५७. बागमती प्रदेश नुवाकोट विदुर नगरपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५८. बागमती प्रदेश नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १४ गते सोमबार २०७८-३-१४
५९. बागमती प्रदेश नुवाकोट ककनी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १० गते आइतबार २०७८-४-२५
६०. बागमती प्रदेश नुवाकोट किस्पाङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६१. बागमती प्रदेश नुवाकोट तादी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६२. बागमती प्रदेश नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
६३. बागमती प्रदेश नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६४. बागमती प्रदेश नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६५. बागमती प्रदेश नुवाकोट म्यागङ गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६६. बागमती प्रदेश नुवाकोट लिखु गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६७. बागमती प्रदेश नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६८. बागमती प्रदेश नुवाकोट सुर्यगढी गाउँपालिका, नुवाकोट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६९. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं काठमाण्डौं महानगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७०. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-१०
७१. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
७२. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार १३ गते आइतबार २०७८-३-१८
७३. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं चन्द्रागिरी नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७४. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं टोखा नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
७५. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं तारकेश्वर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-११
Showing 51 to 75 of 119 entries | Takes 0.23 seconds to render