साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.22 seconds to render