हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. कोशी प्रदेश कटहरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kataharigaupalika@gmail.com 021-404100
६२. कोशी प्रदेश ग्रामथान गाउँपालिका मोरङ Web Site info@gramthanmun.gov.np 9800968877
६३. कोशी प्रदेश लिखु पिके गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@likhupikemun.gov.np 9852882600
६४. कोशी प्रदेश सोताङ गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site ito@sotangmun.gov.np 038-410124
६५. कोशी प्रदेश माहाकुलुङ गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site mahakulung.rum@gmail.com 9852885000
६६. कोशी प्रदेश नेचासल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site nechasalyan345@gmail.com 038-412277
६७. कोशी प्रदेश थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@thulungdudhkoshimun.gov.np 9852060365
६८. कोशी प्रदेश माप्य दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@mapyadudhkoshimun.gov.np 9849478034
६९. कोशी प्रदेश खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site ito.khumbupasanglhamumun@gmail.com 038-420525
७०. कोशी प्रदेश ऐसेलुखर्क गाउँपालिका खोटाङ Web Site info@aiselukharkamun.gov.np 036411103
७१. कोशी प्रदेश केपिलासगढी गाउँपालिका खोटाङ Web Site kepilasmun@gmail.com 9849685297
७२. कोशी प्रदेश खोटेहाङ गाउँपालिका खोटाङ Web Site khotehangmun@gmail.com 036-413045
७३. कोशी प्रदेश साकेला गाउँपालिका खोटाङ Web Site ito.sakelarmun@gmail.com 9843358296
७४. कोशी प्रदेश रावा वेसी गाउँपालिका खोटाङ Web Site info@rawabesimun.gov.np प्र.प्र.अ.9852857111
७५. कोशी प्रदेश वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङ Web Site info@barahapokharimun.gov.np 9852849903
Showing 61 to 75 of 88 entries | Takes 0.13 seconds to render