छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१ प्रदेश नं. १ मकालु गाउँपालिका संखुवासभा Web Site gaupalikamakalu@gmail.com 9752006670
३२ प्रदेश नं. १ सभापोखरी गाउँपालिका संखुवासभा Web Site savapokharimun@gmail.com 029-413090
३३ प्रदेश नं. १ सिलीचोङ गाउँपालिका संखुवासभा Web Site silichongrm@gmail.com 9752006775
३४ प्रदेश नं. १ आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site aathraigaupalika1@gmail.com 9852684324
३५ प्रदेश नं. १ छथर गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site chhathargaupalika@gmail.com 026420099
३६ प्रदेश नं. १ फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@phedapmun.gov.np 9852080600
३७ प्रदेश नं. १ मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@menchhayayemmun.gov.np 9852082777
३८ प्रदेश नं. १ अरुण गाउँपालिका भोजपुर Web Site arunrmun@gmail.com 9860604650
३९ प्रदेश नं. १ आमचोक गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@aamchowkmun.gov.np 9852081336
४० प्रदेश नं. १ टेम्केमैयुङ गाउँपालिका भोजपुर Web Site temkemunbhp@gmail.com 9852052995
४१ प्रदेश नं. १ पौवादुङ्मा गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@pauwadungmamun.gov.np 9852075800
४२ प्रदेश नं. १ रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर Web Site ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073886,
४३ प्रदेश नं. १ साल्पासिलिछो गाउँपालिका भोजपुर Web Site salpasilichhoruralmunicipality@gmail.com 9818425952
४४ प्रदेश नं. १ हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर Web Site hatuwagadhi.ruralmunicipality@gmail.com 029-412026
४५ प्रदेश नं. १ सहिदभुमि गाउँपालिका धनकुटा Web Site sahidbhumirural@gmail.com 9842080705
Showing 31 to 45 of 88 entries | Takes 0.28 seconds to render