हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. गण्डकी प्रदेश धार्चे गाउँपालिका गोरखा Web Site info@dharchemun.gov.np 9856041451
१७. गण्डकी प्रदेश भिमसेनथापा गाउँपालिका गोरखा Web Site info@bhimsenmun.gov.np 9856010045
१८. गण्डकी प्रदेश शहिद लखन गाउँपालिका गोरखा Web Site info@shahidlakhanmun.gov.np 9856040375
१९. गण्डकी प्रदेश आरूघाट गाउँपालिका गोरखा Web Site rm.arughat@gmail.com 064-410044
२०. गण्डकी प्रदेश अजिरकोट गाउँपालिका गोरखा Web Site ajirkotrm@gmail.com 064-691170
२१. गण्डकी प्रदेश बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखा Web Site barpaksulikotrm@gmail.com 064-691177
२२. गण्डकी प्रदेश चामे गाउँपालिका मनाङ Web Site info@chamemun.gov.np 066-440170
२३. गण्डकी प्रदेश नार्पा भूमि गाउँपालिका मनाङ Web Site narpa2018@gmail.com 9843413083
२४. गण्डकी प्रदेश नासोँ गाउँपालिका मनाङ Web Site nashongrm@gmail.com 9856049450
२५. गण्डकी प्रदेश मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका मनाङ Web Site manangngisyangrmun@gmail.com 9856049159
२६. गण्डकी प्रदेश क्व्होलासोथार गाउँपालिका लमजुङ Web Site kwholasotharrmun@gmail.com 9856046819
२७. गण्डकी प्रदेश मर्स्याङदी गाउँपालिका लमजुङ Web Site info@marsyangdimun.gov.np 066-620023
२८. गण्डकी प्रदेश दूधपोखरी गाउँपालिका लमजुङ Web Site info@dudhpokharimun.gov.np 9856046357
२९. गण्डकी प्रदेश दोर्दी गाउँपालिका लमजुङ Web Site dordigaupalika073@gmail.com 9856046264
३०. गण्डकी प्रदेश माछापुछ्रे गाउँपालिका कास्की Web Site info@machhapuchhremun.gov.np 9856017310
Showing 16 to 30 of 58 entries | Takes 0.14 seconds to render