हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. गण्डकी प्रदेश माछापुछ्रे गाउँपालिका कास्की Web Site info@machhapuchhremun.gov.np 9856017310
३२. गण्डकी प्रदेश मादी गाउँपालिका कास्की Web Site info@madimunkaski.gov.np 061506403
३३. गण्डकी प्रदेश रूपा गाउँपालिका कास्की Web Site ruparumun@gmail.com 9856072101
३४. गण्डकी प्रदेश पैयूं गाउँपालिका पर्वत Web Site paiyungapa@gmail.com 067-411101
३५. गण्डकी प्रदेश महाशिला गाउँपालिका पर्वत Web Site mahashilagapa@gmail.com 9857675111
३६. गण्डकी प्रदेश मोदी गाउँपालिका पर्वत Web Site info@modimun.gov.np 067-410164
३७. गण्डकी प्रदेश विहादी गाउँपालिका पर्वत Web Site bihadi.ruralmun@gmail.com 9857650871
३८. गण्डकी प्रदेश जलजला गाउँपालिका पर्वत Web Site jaljalamunparbat@gmail.com 069522002,069522001
३९. गण्डकी प्रदेश तमानखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site info@tamankholamun.gov.np 068620014
४०. गण्डकी प्रदेश ताराखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site ito.tarakholamun@gmail.com 9857661129
४१. गण्डकी प्रदेश वरेङ गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site barengrm@gmail.com 068620178
४२. गण्डकी प्रदेश निसीखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site info@nisikholamun.gov.np 9806197511
४३. गण्डकी प्रदेश काठेखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site kathekholagahunpalika123@gmail.com 9857620694
४४. गण्डकी प्रदेश वडिगाड गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site badigadruralmunicipality@gmail.com 9857676444
४५. गण्डकी प्रदेश मंगला गाउँपालिका म्याग्दी Web Site info@mangalamun.gov.np 9857642642,
Showing 31 to 45 of 58 entries | Takes 0.13 seconds to render