हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२५९६. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५- श्री सबै (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिहरु) निर्देशिका विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-१६
 
२५९७. छात्रवृत्ति समितिकाे ३१७ अाैं बैठकका प्रस्ताव र निर्णय । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०६-१५
 
२५९८. जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१५
 
२५९९. लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०६-१५
 
२६००. सूचना प्रविधि अधिकृतको तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह (सबै) । अन्य मन्त्रालय २०७५-०६-१४
 
२६०१. संशाेधित नेपाल गुणस्तर ४० सम्बन्धमा - श्री सबै विभागहरु / सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-१४
 
२६०२. नमूना कानून सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु (गाउँपालिका/नगरपालिका) सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१४
 
२६०३. सूचना ! परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-११
 
२६०४. तुइन दुर्घटना प्रभावित व्यतिको उद्दार तथा सहायता कोष संचालन नि. २०२५ जानकारी तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-११
 
२६०५. न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-११
 
२६०६. काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-१०
 
२६०७. विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDDR, 2018) मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-१०
 
२६०८. लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-१०
 
२६०९. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड - श्री (प्रदेश सरकार/ नगरपालिका/ गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०६-१०
 
२६१०. JDS छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा - श्री अर्थ मन्त्रालय, (अ.आ.स.स.महाशाखा) सिंहदरवार, काठमाडाै । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०६-१०
 
जम्मा २८७८ मध्ये २५९६ देखि २६१० सम्मका अभिलेखहरु