हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधार लगायतका कार्यका लागि निकासा दिन निर्धारित रकम (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७७ असार २ गते मंगलबार १७:३४:२६ बजे

क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधार लगायतका कार्यका लागि निकासा दिन निर्धारित रकम (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै)


Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना तथा व्यवस्थापन र मर्मत सुधार लगायतका कार्यका लागि निकासा दिन निर्धारित रकम (श्री सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) २०७७ असार २ गते मंगलबार

थप Covid-19 सुचना