/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१३६. कोशी प्रदेश सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@sunkoshimunokhaldhunga.gov.np 9852842203
१३७. कोशी प्रदेश चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@chishankhugadhimun.gov.np 9852855564
१३८. मधेश प्रदेश रुपनी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rupanimun.gov.np 031-450035
१३९. मधेश प्रदेश खडक नगरपालिका सप्तरी Web Site info@khadakmun.gov.np 031-540054
१४०. मधेश प्रदेश डाक्नेश्वरी नगरपालिका सप्तरी Web Site info@dakneshworimun.gov.np 9852822665
१४१. मधेश प्रदेश बोदेबरसाईन नगरपालिका सप्तरी Web Site bodebarsainmun@gmail.com 9819912600
१४२. मधेश प्रदेश राजविराज नगरपालिका सप्तरी Web Site rajbirajmunsaptari@gmail.com 031-520703
१४३. मधेश प्रदेश शम्भुनाथ नगरपालिका सप्तरी Web Site shambhunathmun@gmail.com 031-410111
१४४. मधेश प्रदेश सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरी Web Site saptakoshimun@gmail.com 031-550019
१४५. मधेश प्रदेश बिष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी Web Site bishnupursaptari@gmail.com 9852822500
१४६. मधेश प्रदेश अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सप्तरी Web Site asks.gapa@gmail.com 9804760844
१४७. मधेश प्रदेश छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरी Web Site chhinnamasta.rmo.saptari@gmail.com 9852821567
१४८. मधेश प्रदेश तिरहुत गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@tirahutmun.gov.np 9852860107
१४९. मधेश प्रदेश तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@tilathikoiladimun.gov.np 9852822225
१५०. मधेश प्रदेश बलान-विहुल गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@balanbihulmun.gov.np 9852660606
Showing 136 to 150 of 753 entries | Takes 0.12 seconds to render