/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१२१. कोशी प्रदेश खोटेहाङ गाउँपालिका खोटाङ Web Site khotehangmun@gmail.com 036-413045
१२२. कोशी प्रदेश त्रियुगा नगरपालिका उदयपुर Web Site triyuga.mun@gmail.com 035-420186
१२३. कोशी प्रदेश कटारी नगरपालिका उदयपुर Web Site info@katarimun.gov.np 035-450039
१२४. कोशी प्रदेश चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुर Web Site chaudandigadhimun@gmail.com 035-440247,035-440246
१२५. कोशी प्रदेश वेलका नगरपालिका उदयपुर Web Site belakamun@gmail.com 9852835479,9851176291
१२६. कोशी प्रदेश लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर Web Site ito.limchunbunmun@gmail.com 9852829101
१२७. कोशी प्रदेश रौतामाई गाउँपालिका उदयपुर Web Site ito.rautamaimun@gmail.com 9842118673
१२८. कोशी प्रदेश उदयपुरगढी गाउँपालिका उदयपुर Web Site udayapurgadhirm@gmail.com 9844867979
१२९. कोशी प्रदेश ताप्ली गाउँपालिका उदयपुर Web Site ict.taplimun@gmail.com 035-691336
१३०. कोशी प्रदेश मानेभञ्याङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@manebhanjyangmun.gov.np 9852820002
१३१. कोशी प्रदेश मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site molungrm@gmail.com 9841328138
१३२. कोशी प्रदेश लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@likhumunokhaldhunga.gov.np 9852842142
१३३. कोशी प्रदेश खिजीदेम्वा गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@khijidembamun.gov.np 9743001361
१३४. कोशी प्रदेश चम्पादेवी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site champadevirm@gmail.com 9851002969
१३५. कोशी प्रदेश सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@sunkoshimunokhaldhunga.gov.np 9852842203
Showing 121 to 135 of 753 entries | Takes 0.12 seconds to render