/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७६. कोशी प्रदेश हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी Web Site harinagargapa@gmail.com 9852038096
७७. कोशी प्रदेश भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरी Web Site bhokrahanarsingh.gapa@gmail.com 9852041377
७८. कोशी प्रदेश बर्जु गाउँपालिका सुनसरी Web Site info@barjumun.gov.np 9852070720
७९. कोशी प्रदेश देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी Web Site dewanganjmun@gmail.com 9816387576
८०. कोशी प्रदेश कोशी गाउँपालिका सुनसरी Web Site koshigaupalika@gmail.com 025-401066
८१. कोशी प्रदेश रामधुनी नगरपालिका सुनसरी Web Site ramdhunibhasi@gmail.com 025-562566
८२. कोशी प्रदेश दुहवी नगरपालिका सुनसरी Web Site info@duhabimun.gov.np 025-540024
८३. कोशी प्रदेश बराहक्षेत्र नगरपालिका सुनसरी Web Site barahmun@gmail.com 025-551145
८४. कोशी प्रदेश इनरुवा नगरपालिका सुनसरी Web Site info@inaruwamun.gov.np 025-565077
८५. कोशी प्रदेश इटहरी उप-महानगरपालिका सुनसरी Web Site itahari.municipality@gmail.com 025-581706
८६. कोशी प्रदेश धरान उप-महानगरपालिका सुनसरी Web Site info@dharan.gov.np 025-520407
८७. कोशी प्रदेश जहदा गाउँपालिका मोरङ Web Site jahadagaupalika@gmail.com 9805308109
८८. कोशी प्रदेश कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kanepokharirmun@gmail.com 021-585155
८९. कोशी प्रदेश रतुवामाई नगरपालिका मोरङ Web Site ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com 021-414052
९०. कोशी प्रदेश रंगेली नगरपालिका मोरङ Web Site rangelimun@gmail.com 021-580674
Showing 76 to 90 of 753 entries | Takes 0.12 seconds to render