/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
९१. कोशी प्रदेश रंगेली नगरपालिका मोरङ Web Site rangelimun@gmail.com 021-580674
९२. कोशी प्रदेश रतुवामाई नगरपालिका मोरङ Web Site ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com 021-414052
९३. कोशी प्रदेश सुनवर्षी नगरपालिका मोरङ Web Site info@sunawarshimun.gov.np 021-433025
९४. कोशी प्रदेश उर्लाबारी नगरपालिका मोरङ Web Site info@urlabarimun.gov.np 021540459
९५. कोशी प्रदेश सुन्दर हरैचा नगरपालिका मोरङ Web Site sundarharaichamun@gmail.com 021-547727
९६. कोशी प्रदेश बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ Web Site buddhigangamun@gmail.com 9851043855
९७. कोशी प्रदेश धनपालथान गाउँपालिका मोरङ Web Site info@dhanapalthanmun.gov.np 021-565122
९८. कोशी प्रदेश ग्रामथान गाउँपालिका मोरङ Web Site info@gramthanmun.gov.np 9800968877
९९. कोशी प्रदेश जहदा गाउँपालिका मोरङ Web Site jahadagaupalika@gmail.com 9805308109
१००. कोशी प्रदेश कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kanepokharirmun@gmail.com 021-585155
१०१. कोशी प्रदेश कटहरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kataharigaupalika@gmail.com 021-404100
१०२. कोशी प्रदेश केराबारी गाउँपालिका मोरङ Web Site info@kerabarimun.gov.np 021-403110
१०३. कोशी प्रदेश मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङ Web Site miklajungrmun@gmail.com 021-400001
१०४. कोशी प्रदेश नेचासल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site nechasalyan345@gmail.com 038-412277
१०५. कोशी प्रदेश थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@thulungdudhkoshimun.gov.np 9852060365
Showing 91 to 105 of 753 entries | Takes 0.12 seconds to render