/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. कोशी प्रदेश चिचिला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site info@chichilamun.gov.np 021-620770
४७. कोशी प्रदेश भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site bhotkholamun@gmail.com 9852086530
४८. कोशी प्रदेश चैनपुर नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@chainpurmun.gov.np 029-570131
४९. कोशी प्रदेश धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभा Web Site dharmadevimun@gmail.com 029-414006
५०. कोशी प्रदेश मादी नगरपालिका संखुवासभा Web Site madimunicipality@gmail.com 029-424002
५१. कोशी प्रदेश खाँदवारी नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@khandbarimun.gov.np 029-560254
५२. कोशी प्रदेश पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@panchkhapanmun.gov.np 029-411083
५३. कोशी प्रदेश लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुम Web Site info@laliguransmun.gov.np 026-402119
५४. कोशी प्रदेश म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम Web Site info@myanglungmun.gov.np 026-460135
५५. कोशी प्रदेश फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@phedapmun.gov.np 9852080600
५६. कोशी प्रदेश मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@menchhayayemmun.gov.np 9852082777
५७. कोशी प्रदेश आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site aathraigaupalika1@gmail.com 9852684324
५८. कोशी प्रदेश छथर गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site chhathargaupalika@gmail.com 026420099
५९. कोशी प्रदेश षडानन्द नगरपालिका भोजपुर Web Site shadanandanagarpalika@gmail.com 029-421125
६०. कोशी प्रदेश पौवादुङ्मा गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@pauwadungmamun.gov.np 9852075800
Showing 46 to 60 of 753 entries | Takes 0.12 seconds to render