/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. कोशी प्रदेश हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर Web Site ito.hatuwagadhimun@gmail.com 029-412026
६२. कोशी प्रदेश आमचोक गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@aamchowkmun.gov.np 9852081336
६३. कोशी प्रदेश साल्पासिलिछो गाउँपालिका भोजपुर Web Site salpasilichhoruralmunicipality@gmail.com 9818425952
६४. कोशी प्रदेश रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर Web Site ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073886,
६५. कोशी प्रदेश अरुण गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@arunmun.gov.np 9860604650
६६. कोशी प्रदेश भोजपुर नगरपालिका भोजपुर Web Site info@bhojpurmun.gov.np 029-420102
६७. कोशी प्रदेश षडानन्द नगरपालिका भोजपुर Web Site shadanandanagarpalika@gmail.com 029-421125
६८. कोशी प्रदेश धनकुटा नगरपालिका धनकुटा Web Site mundkt@gmail.com 026-520126
६९. कोशी प्रदेश पाख्रिवास नगरपालिका धनकुटा Web Site pakhribas.nagarpalika@gmail.com 026-405152
७०. कोशी प्रदेश महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा Web Site mahalaxmimunjitpur@gmail.com 026-419000
७१. कोशी प्रदेश चौबिसे गाउँपालिका धनकुटा Web Site chaubisegapa@gmail.com 026-411031
७२. कोशी प्रदेश छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा Web Site info@chhatharjorpatimun.gov.np 026-404196
७३. कोशी प्रदेश सहिदभुमि गाउँपालिका धनकुटा Web Site sahidbhumirural@gmail.com 9842080705
७४. कोशी प्रदेश साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा Web Site sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.com 025-400086
७५. कोशी प्रदेश धरान उप-महानगरपालिका सुनसरी Web Site info@dharan.gov.np 025-520407
Showing 61 to 75 of 753 entries | Takes 0.12 seconds to render