साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मिक्वाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
६. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
९. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.23 seconds to render