छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
कर्णाली प्रदेश खत्याड गाउँपालिका मुगु Web Site info@khatyadmun.gov.np 994870008
कर्णाली प्रदेश मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका मुगु Web Site info@mugumkarmarongmun.gov.np 9858322737
कर्णाली प्रदेश सोरु गाउँपालिका मुगु Web Site ito.sorumun@gmail.com 087-460081
कर्णाली प्रदेश काईके गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.kaikemun@gmail.com 9868055466
कर्णाली प्रदेश छार्का ताङसोङ गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.chharkatangsong.gov.np@gmail.com 087550063
कर्णाली प्रदेश जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा Web Site info@jagdullamun.gov.np 9858320620
कर्णाली प्रदेश डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा Web Site info@dolpobuddhamun.gov.np 087550046
कर्णाली प्रदेश मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पा Web Site info@mudkechulamun.gov.np 9858390100
कर्णाली प्रदेश शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.shephoksundomun1@gmail.com 087-550162
१० कर्णाली प्रदेश अदानचुली गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@adanchulimun.gov.np 9851078736
११ कर्णाली प्रदेश खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला Web Site kharpunathmun@gmail.com 9848316355
१२ कर्णाली प्रदेश चंखेली गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@chankhelimun.gov.np 9868258293
१३ कर्णाली प्रदेश ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.tajakotmun@gmail.com 9851206093
१४ कर्णाली प्रदेश नाम्खा गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@namkhamun.gov.np not
१५ कर्णाली प्रदेश सर्केगाड गाउँपालिका हुम्ला Web Site sarkegadmun.ito@gmail.com 9867941411
Showing 1 to 15 of 54 entries | Takes 0.28 seconds to render