साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ कर्णाली शिवालय गाउँपालिका जाजरकोट Web Site numapaudel@gmail.com 9758002378
४७ कर्णाली बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट Web Site barekotrm@gmail.com 089-430322
४८ कर्णाली भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेख Web Site rmp.bhagawatimai@gmail.com 089-690505
४९ कर्णाली गुराँस गाउँपालिका दैलेख Web Site gurans.rmp@gmail.com 089-690612
५० कर्णाली नौमुले गाउँपालिका दैलेख Web Site naumulegapa@gmail.com 9815443666
५१ कर्णाली महाबु गाउँपालिका दैलेख Web Site naumulegapa@gmail.com 9815443666
५२ कर्णाली डुंगेश्वर गाउँपालिका दैलेख Web Site dungeshwor2017@gmail.com 9858039724
५३ कर्णाली भैरवी गाउँपालिका दैलेख Web Site bhairabirm@gmail.com 9858050393
५४ कर्णाली ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेख Web Site thatikandh.rmp@gmail.com 9848269325
Showing 46 to 54 of 54 entries | Takes 0.14 seconds to render