छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६ कर्णाली प्रदेश सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@simkotmun.gov.np 087-680094
१७ कर्णाली प्रदेश कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.kankasundarimun@gmail.com 00
१८ कर्णाली प्रदेश गुठिचौर गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@guthichaurmun.gov.np 9858390150
१९ कर्णाली प्रदेश तातोपानी गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@tatopanimun.gov.np 9849337712
२० कर्णाली प्रदेश तिला गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@tilamun.gov.np 9858391267
२१ कर्णाली प्रदेश पातारासी गाउँपालिका जुम्ला Web Site patarasirmjumla@gmail.com 9858366116
२२ कर्णाली प्रदेश सिंजा गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@sinjamun.gov.np 9858322010
२३ कर्णाली प्रदेश हिमा गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.himamun@gmail.com 9858320711
२४ कर्णाली प्रदेश शुभ कालिका गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.kalikamunkalikot@gmail.com 9848118811,9842302421
२५ कर्णाली प्रदेश नरहरिनाथ गाउँपालिका कालिकोट Web Site naraharinathgapa@gmail.com 9748145401
२६ कर्णाली प्रदेश पचालझरना गाउँपलिका कालिकोट Web Site ito.pachaljharanamun@gmail.com 9858322071
२७ कर्णाली प्रदेश पलाता गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.palatamun@gmail.com 9858320838
२८ कर्णाली प्रदेश महावै गाउँपालिका कालिकोट Web Site mahawaimun@gmail.com 9858050537
२९ कर्णाली प्रदेश सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.strm@gmail.com 9858320136
३० कर्णाली प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site tribenigp@gmail.com 9801925763
Showing 16 to 30 of 54 entries | Takes 0.26 seconds to render