साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६ कर्णाली चंखेली गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.chankhelimun@gmail.com 9864954443
१७ कर्णाली कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला Web Site harisnepali1985@gmail.com 9858320339
१८ कर्णाली तिला गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.tilamun@gmail.com 9758901266
१९ कर्णाली हिमा गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.himamun@gmail.com 9858320711
२० कर्णाली तातोपानी गाउँपालिका जुम्ला Web Site info@tatopanimun.gov.np 9849337712
२१ कर्णाली सिंजा गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.sinjamun@gmail.com 9748156275
२२ कर्णाली गुठिचौर गाउँपालिका जुम्ला Web Site krunike@gmail.com 9858322915
२३ कर्णाली पातारासी गाउँपालिका जुम्ला Web Site ito.patarasimun@gmail.com 9758901232
२४ कर्णाली शुभ कालिका गाउँपालिका कालिकोट Web Site kalikagaupalikakalikot@gmail.com 9848380313
२५ कर्णाली पलाता गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.palatamun@gmail.com 9758026902
२६ कर्णाली पचालझरना गाउँपलिका कालिकोट Web Site pachaljharnagaupalika@gmail.com 087-440110
२७ कर्णाली सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका कालिकोट Web Site ito.strm@gmail.com 9851087334
२८ कर्णाली नरहरिनाथ गाउँपालिका कालिकोट Web Site naraharinathgapa@gmail.com 9748145401
२९ कर्णाली महावै गाउँपालिका कालिकोट Web Site mahawaimun.gov.np 9748900202
३० कर्णाली बाँफिकोट गाउँपालिका रूकुम (पश्चिम) Web Site ito.banphikotmun@gmail.com 9822489928
Showing 16 to 30 of 54 entries | Takes 0.14 seconds to render