साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६ सुदूरपश्चिम प्रदेश तुर्माखाँद गाउँपालिका अछाम Web Site info@turmakhadmun.gov.np 9759005111
१७ सुदूरपश्चिम प्रदेश बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अछाम Web Site log.bannigadhi@gmail.com 9843227919
१८ सुदूरपश्चिम प्रदेश मेल्लेख गाउँपालिका अछाम Web Site info@mellekhmun.gov.np 9858426090
१९ सुदूरपश्चिम प्रदेश रामारोशन गाउँपालिका अछाम Web Site icto.ramaroshanmun@gmail.com 097-620270
२० सुदूरपश्चिम प्रदेश गौमुल गाउँपालिका बाजुरा Web Site ito.gaumulmun@gmail.com 9848472929
२१ सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तड छेडेदह गाउँपालिका बाजुरा Web Site icto.chhededaha@gmail.com 096-690801
२२ सुदूरपश्चिम प्रदेश जगन्नाथ गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@jagganathmun.gov.np 9749011330
२३ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@swamikartikmun.gov.np 9849483021
२४ सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@himalimun.gov.np 9858021521
२५ सुदूरपश्चिम प्रदेश साईपाल गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.saipalmun@gmail.com 9846588050
२६ सुदूरपश्चिम प्रदेश केदारस्युँ गाउँपालिका बझाङ Web Site kedarasyumun@gmail.com 9867875898
२७ सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ Web Site info@khaptadchhannamun.gov.np 9840870805
२८ सुदूरपश्चिम प्रदेश छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@chhabispathiveramun.gov.np 9863100017
२९ सुदूरपश्चिम प्रदेश तालकोट गाँउपालिका बझाङ Web Site ito.muntalkot@gmail.com 9858420845
३० सुदूरपश्चिम प्रदेश थलारा गाउँपालिका बझाङ Web Site thalaramun@gmail.com 9840927341
Showing 16 to 30 of 54 entries | Takes 0.2 seconds to render