साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ सुदूरपश्चिम प्रदेश सिगास गाउँपालिका बैतडी Web Site sigasmun@gmail.com 9848891655
४७ सुदूरपश्चिम प्रदेश सुर्नया गाउँपालिका बैतडी Web Site surnayagaupalika@gmail.com 9848807814
४८ सुदूरपश्चिम प्रदेश अजयमेरु गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ajayamerugaupalika@gmail.com 9858750226
४९ सुदूरपश्चिम प्रदेश आलिताल गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site info@aalitalmun.gov.np 091693962
५० सुदूरपश्चिम प्रदेश गन्यापधुरा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ganapdhurarm@gmail.com 9858788707
५१ सुदूरपश्चिम प्रदेश नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site nawadurgaruralmun@gmail.com 9858751435
५२ सुदूरपश्चिम प्रदेश भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ito.bhageshwormun@gmail.com 9848733847
५३ सुदूरपश्चिम प्रदेश बेलडाँडी गाउँपालिका कञ्चनपुर Web Site info@beldandimun.gov.np 9858731111
५४ सुदूरपश्चिम प्रदेश लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर Web Site info@laljhadimun.gov.np 9858754111
Showing 46 to 54 of 54 entries | Takes 0.18 seconds to render