साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङ Web Site durgathalimun23@gmail.com 9858485620
३२ सुदूरपश्चिम प्रदेश मष्टा गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.mastamun@gmail.com 9800669821
३३ सुदूरपश्चिम प्रदेश वित्थडचिर गाउँपालिका बझाङ Web Site bitthadchirmun@gmail.com ९८५८४८८०७९
३४ सुदूरपश्चिम प्रदेश सूर्मा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@surmamun.gov.np 9848436805
३५ सुदूरपश्चिम प्रदेश अपिहिमाल गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@apihimalmun.gov.np 9858751055
३६ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुहुँ गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@duhunmun.gov.np 9749503450
३७ सुदूरपश्चिम प्रदेश नौगाड गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@naugadmun.gov.np 9759500976
३८ सुदूरपश्चिम प्रदेश व्याँस गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@vyansmun.gov.np 9848727776
३९ सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्मा गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@marmamun.gov.np 9759503773
४० सुदूरपश्चिम प्रदेश मालिकार्जुन गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@malikarjunmun.gov.np 9865959610
४१ सुदूरपश्चिम प्रदेश लेकम गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@lekammun.gov.np 9865851720
४२ सुदूरपश्चिम प्रदेश डीलासैनी गाउँपालिका बैतडी Web Site drmbaitadi@gmail.com 9858750342
४३ सुदूरपश्चिम प्रदेश दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी Web Site info@dogdakedarmun.gov.np 9858781100
४४ सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचेश्वर गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.pancheshwormun@gmail.com 9858784000
४५ सुदूरपश्चिम प्रदेश शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.shivanathmun@gmail.com 9851196226
Showing 31 to 45 of 54 entries | Takes 0.18 seconds to render