साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१९६ प्रदेश नं. २ लोहरपट्टी नगरपालिका महोत्तरी Web Site loharpattimunicipality@gmail.com 9801631314
१९७ प्रदेश नं. २ बलवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@balwamun.gov.np 9854029929
१९८ प्रदेश नं. २ रामगोपालपुर नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@ramgopalpurmun.gov.np 044410078
१९९ प्रदेश नं. २ साम्सी गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@samsimun.gov.np 9854032013
२०० प्रदेश नं. २ मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site ito.manrasishwamun@gmail.com 9864042450
२०१ प्रदेश नं. २ एकडारा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@ekdaramun.gov.np 9818709767
२०२ प्रदेश नं. २ महोत्तरी गाउँपालिका महोत्तरी Web Site mahottarimun@gmail.com 9844536984
२०३ प्रदेश नं. २ पिपरा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@pipramun.gov.np 044-548047
२०४ प्रदेश नं. २ मटिहानी नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@matihanimun.gov.np 9854032813
२०५ प्रदेश नं. २ जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरी Web Site info.jaleshwarmun@gmail.com 9854031770
२०६ प्रदेश नं. २ लालबन्दी नगरपालिका सर्लाही Web Site info@lalbandimun.gov.np 046-501100
२०७ प्रदेश नं. २ हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site info@harionmun.gov.np 046-530499
२०८ प्रदेश नं. २ बागमती नगरपालिका सर्लाही Web Site bagmatimun@gmail.com 046-410008
२०९ प्रदेश नं. २ बरहथवा नगरपालिका सर्लाही Web Site barahathawamun@gmail.com 046-540310
२१० प्रदेश नं. २ हरिपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site info@haripurmun.gov.np 046-411032
Showing 196 to 210 of 753 entries | Takes 0.21 seconds to render