हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. कोशी प्रदेश फिदिम नगरपालिका पाँचथर Web Site phidim.municipality@gmail.com 024-521107
१७. कोशी प्रदेश फाल्गुनन्द गाउँपालिका पाँचथर Web Site info@phalgunandamun.gov.np 9852684384
१८. कोशी प्रदेश रोङ गाउँपालिका इलाम Web Site info@rongmun.gov.np 9852042020
१९. कोशी प्रदेश माङसेबुङ गाउँपालिका इलाम Web Site mangsebung.ruralmun@gmail.com 9852685445
२०. कोशी प्रदेश माईजोगमाई गाउँपालिका इलाम Web Site info@maijogmaimun.gov.np 027-411044
२१. कोशी प्रदेश सन्दकपुर गाउँपालिका इलाम Web Site sandakpurrm@gmail.com 9801451741
२२. कोशी प्रदेश चुलाचुली गाउँपालिका इलाम Web Site chulachuli.ruralmunicipality@gmail.com 9746872425
२३. कोशी प्रदेश फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम Web Site phakphokthum.ruralmunicipality@gmail.com ०२७६९१४११
२४. कोशी प्रदेश ईलाम नगरपालिका इलाम Web Site mun.ilam@gmail.com 027-520031,027520097
२५. कोशी प्रदेश माई नगरपालिका इलाम Web Site mainagarpalika@gmail.com 027412222
२६. कोशी प्रदेश देउमाई नगरपालिका इलाम Web Site info@deumaimun.gov.np 027-400001
२७. कोशी प्रदेश सुर्योदय नगरपालिका इलाम Web Site info@suryodayamun.gov.np 027-540410
२८. कोशी प्रदेश शिवसताक्षी नगरपालिका झापा Web Site dms.shivasatakshimun@gmail.com 023-470323
२९. कोशी प्रदेश गौरिगंज गाउँपालिका झापा Web Site info@gaurigunjmun.gov.np 023-412044
३०. कोशी प्रदेश गौरादह नगरपालिका झापा Web Site info@gauradahamun.gov.np 023-597006
Showing 16 to 30 of 753 entries | Takes 0.15 seconds to render