साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६ प्रदेश नं. १ फालेलुङ गाउँपालिका पाँचथर Web Site phalelunggaunpalika@gmail.com 9815025444
१७ प्रदेश नं. १ याङवरक गाउँपालिका पाँचथर Web Site yangwarakruralmun@gmail.com 024-410049
१८ प्रदेश नं. १ फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम Web Site phakphokthum.ruralmunicipality@gmail.com 027-691411
१९ प्रदेश नं. १ सुर्योदय नगरपालिका इलाम Web Site mayor@suryodayamun.gov.np 027-540410
२० प्रदेश नं. १ सन्दकपुर गाउँपालिका इलाम Web Site sandakpurrm@gmail.com 9852031961
२१ प्रदेश नं. १ ईलाम नगरपालिका इलाम Web Site mun.ilam@gmail.com 027-520060
२२ प्रदेश नं. १ चुलाचुली गाउँपालिका इलाम Web Site chulachuli.ruralmuniciplaity@gmail.com 023-691414
२३ प्रदेश नं. १ माई नगरपालिका इलाम Web Site mainagarpalika@gmail.com 027-412150
२४ प्रदेश नं. १ माङसेबुङ गाउँपालिका इलाम Web Site mangsebung.ruralmun@gmail.com 9852685445
२५ प्रदेश नं. १ रोङ गाउँपालिका इलाम Web Site rongruralmun@gmail.com 027-691420
२६ प्रदेश नं. १ देउमाई नगरपालिका इलाम Web Site deumai.nagarpalika@gmail.com 027-400001
२७ प्रदेश नं. १ माईजोगमाई गाउँपालिका इलाम Web Site maijogmaigaupalika@gmail.com 027-411044
२८ प्रदेश नं. १ भद्रपुर नगरपालिका झापा Web Site info@bhadrapurmun.gov.np 023-520148
२९ प्रदेश नं. १ कचनकवल गाउँपालिका झापा Web Site kachankawala@gmail.com 9852655210
३० प्रदेश नं. १ अर्जुनधारा नगरपालिका झापा Web Site arjundharamun@gmail.com 023-465503
Showing 16 to 30 of 753 entries | Takes 0.15 seconds to render