साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६ प्रदेश नं. १ पाँचखपन नगरपालिका संखुवासभा Web Site panchkhapan.mun@gmail.com 029-411083
१७ प्रदेश नं. १ चैनपुर नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@chainpurmun.gov.np 029-570131
१८ प्रदेश नं. १ मादी नगरपालिका संखुवासभा Web Site madimunicipality@gmail.com 029-424002
१९ प्रदेश नं. १ धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभा Web Site dharmadevimun@gmail.com 029-414006
२० प्रदेश नं. १ खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site ito.khumbupasanglhamumun@gmail.com 038-420525
२१ प्रदेश नं. १ माहाकुलुङ गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site mahakulung.rum@gmail.com 9852885000
२२ प्रदेश नं. १ सोताङ गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site ito.sotangrmun@gmail.com 038-410124
२३ प्रदेश नं. १ माप्य दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@mapyadudhkoshimun.gov.np 9849478034
२४ प्रदेश नं. १ थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@thulungdudhkoshimun.gov.np 9852060365
२५ प्रदेश नं. १ नेचासल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site nechasalyan345@gmail.com 038-412277
२६ प्रदेश नं. १ सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@solududhkundamun.gov.np 038-520264
२७ प्रदेश नं. १ लिखु पिके गाउँपालिका सोलुखुम्बु Web Site info@likhupikemun.gov.np 025697455
२८ प्रदेश नं. १ चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@chishankhugadhimun.gov.np 037-620075
२९ प्रदेश नं. १ सिद्धिचरण नगरपालिका ओखलढुंगा Web Site siddhicharanmunicipality@gmail.com 037-520213
३० प्रदेश नं. १ मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site molungrm@gmail.com 9841535837
Showing 16 to 30 of 753 entries | Takes 0.23 seconds to render