साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१२१ प्रदेश नं. १ भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरी Web Site bhokrahanarsingh.gapa@gmail.com 9852041377
१२२ प्रदेश नं. १ रामधुनी नगरपालिका सुनसरी Web Site ramdhunibhasi@gmail.com 025-562566
१२३ प्रदेश नं. १ इटहरी उप-महानगरपालिका सुनसरी Web Site itahari.municipality@gmail.com 025-581706
१२४ प्रदेश नं. १ दुहवी नगरपालिका सुनसरी Web Site info@duhabimun.gov.np 025-540024
१२५ प्रदेश नं. १ गढी गाउँपालिका सुनसरी Web Site ito.gadhiruralmuncipality@gmail.com 0
१२६ प्रदेश नं. १ इनरुवा नगरपालिका सुनसरी Web Site info@inaruwamun.gov.np 025-560077
१२७ प्रदेश नं. १ हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी Web Site harinagargapa@gmail.com 9842438096
१२८ प्रदेश नं. १ देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी Web Site dewanganjmun@gmail.com 9816387576
१२९ प्रदेश नं. १ बर्जु गाउँपालिका सुनसरी Web Site info@barjumun.gov.np 9807313730
१३० प्रदेश नं. १ वेलका नगरपालिका उदयपुर Web Site belakamun@gmail.com 9852835479,9851176291
१३१ प्रदेश नं. १ चौदण्डीगढी नगरपालिका उदयपुर Web Site chaudandigadhimun@gmail.com 035-440247,035-440246
१३२ प्रदेश नं. १ त्रियुगा नगरपालिका उदयपुर Web Site triyuga.mun@gmail.com 035-420186
१३३ प्रदेश नं. १ रौतामाई गाउँपालिका उदयपुर Web Site rautamairm@gmail.com 9852830325
१३४ प्रदेश नं. १ लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर Web Site ito.limchunbunmun@gmail.com 9852829101
१३५ प्रदेश नं. १ ताप्ली गाउँपालिका उदयपुर Web Site ict.taplimun@gmail.com 035-691336
Showing 121 to 135 of 753 entries | Takes 0.22 seconds to render