साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७३६ सुदूरपश्चिम प्रदेश घोडाघोडी नगरपालिका कैलाली Web Site ghodaghodimun@gmail.com 091-403026
७३७ सुदूरपश्चिम प्रदेश बर्दगोरिया गाउँपालिका कैलाली Web Site info@bardgoriyamun.gov.np 091-404089
७३८ सुदूरपश्चिम प्रदेश लम्किचुहा नगरपालिका कैलाली Web Site info@lamkichuhamun.gov.np 091-419046
७३९ सुदूरपश्चिम प्रदेश जानकी गाउँपालिका कैलाली Web Site janakiruralmun@gmail.com 091-500077
७४० सुदूरपश्चिम प्रदेश जोशीपुर गाउँपालिका कैलाली Web Site info@joshipurmun.gov.np 091-401102
७४१ सुदूरपश्चिम प्रदेश टिकापुर नगरपालिका कैलाली Web Site info@tikapurmun.gov.np 91-560118
७४२ सुदूरपश्चिम प्रदेश भजनी नगरपालिका कैलाली Web Site info@bhajanimun.gov.np 091-580101
७४३ सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलारी गाउँपालिका कैलाली Web Site info@kailarimun.gov.np 091545015
७४४ सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढी उप-महानगरपालिका कैलाली Web Site dhangadhimun2013@gmail.com 091-520733
७४५ सुदूरपश्चिम प्रदेश कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site info@krishnapurmun.gov.np 099-412046
७४६ सुदूरपश्चिम प्रदेश शुक्लाफाँट नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site info@shuklaphantamun.gov.np 099-540010
७४७ सुदूरपश्चिम प्रदेश बेदकोट नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site info@bedkotmun.gov.np 099-413121
७४८ सुदूरपश्चिम प्रदेश भिमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site info@bheemdattamun.gov.np 099-521322,
७४९ सुदूरपश्चिम प्रदेश दोधारा चाँदनी नगरपालिका कञ्चनपुर Web Site dcmun1015@gmail.com 099-400030
७५० सुदूरपश्चिम प्रदेश लालझाडी गाउँपालिका कञ्चनपुर Web Site info@laljhadimun.gov.np 9858754111
Showing 736 to 750 of 753 entries | Takes 0.21 seconds to render