हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६६१. सुदूरपश्चिम प्रदेश गोदावरी नगरपालिका कैलाली Web Site info@godawarimunkailali.gov.np 091-508001
६६२. सुदूरपश्चिम प्रदेश लम्किचुहा नगरपालिका कैलाली Web Site info@lamkichuhamun.gov.np 091-419046
६६३. सुदूरपश्चिम प्रदेश टिकापुर नगरपालिका कैलाली Web Site info@tikapurmun.gov.np 91-560118
६६४. सुदूरपश्चिम प्रदेश मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली Web Site ito.mohanyalmun@gmail.com 9858426759
६६५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलारी गाउँपालिका कैलाली Web Site info@kailarimun.gov.np 091545015
६६६. सुदूरपश्चिम प्रदेश जोशीपुर गाउँपालिका कैलाली Web Site info@joshipurmun.gov.np 091-401102
६६७. सुदूरपश्चिम प्रदेश जानकी गाउँपालिका कैलाली Web Site janakiruralmun@gmail.com 091-500077
६६८. सुदूरपश्चिम प्रदेश जोरायल गाउँपालिका डोटी Web Site info@jorayalmun.gov.np 9749118051
६६९. सुदूरपश्चिम प्रदेश के.आई.सिंह गाउँपालिका डोटी Web Site kisingh.rm@gmail.com 9859005300
६७०. सुदूरपश्चिम प्रदेश सायल गाउँपालिका डोटी Web Site sayal.doti@gmail.com 9858444666
६७१. सुदूरपश्चिम प्रदेश शिखर नगरपालिका डोटी Web Site shikharmunicipality@gmail.com 9858485777
६७२. सुदूरपश्चिम प्रदेश आदर्श गाउँपालिका डोटी Web Site aadarshmun@gmail.com 9868845023
६७३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बडीकेदार गाउँपालिका डोटी Web Site info@badikedarmun.gov.np 9858428000
६७४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका डोटी Web Site info@bogatanmun.gov.np ९८५८४८०१८०
६७५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी Web Site info@dipayalsilgadhimun.gov.np 094-420297
Showing 661 to 675 of 753 entries | Takes 1.14 seconds to render