साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६६१ कर्णाली प्रदेश भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@bherigangamun.gov.np 083-540154
६६२ कर्णाली प्रदेश बीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@birendranagarmun.gov.np 083-520128
६६३ कर्णाली प्रदेश बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत Web Site ito.barahatalmun@gmail.com 9858067444
६६४ कर्णाली प्रदेश पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@panchapurimun.gov.np 083-416067
६६५ कर्णाली प्रदेश चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत Web Site chaukunegapa@gmail.com 9858047333
६६६ सुदूरपश्चिम प्रदेश हिमाली गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@himalimun.gov.np 9858021521
६६७ सुदूरपश्चिम प्रदेश गौमुल गाउँपालिका बाजुरा Web Site ito.gaumulmun@gmail.com 9848472929
६६८ सुदूरपश्चिम प्रदेश बुढीनन्दा नगरपालिका बाजुरा Web Site info@budhinandamun.gov.np 097-501094
६६९ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@swamikartikmun.gov.np 9849483021
६७० सुदूरपश्चिम प्रदेश जगन्नाथ गाउँपालिका बाजुरा Web Site info@jagganathmun.gov.np 9749011330
६७१ सुदूरपश्चिम प्रदेश बडिमालिका नगरपालिका बाजुरा Web Site info@badimalikamun.gov.np 097-541067
६७२ सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तड छेडेदह गाउँपालिका बाजुरा Web Site icto.chhededaha@gmail.com 096-690801
६७३ सुदूरपश्चिम प्रदेश बुढीगंगा नगरपालिका बाजुरा Web Site info@budhigangamunbajura.gov.np 9858422845
६७४ सुदूरपश्चिम प्रदेश त्रिवेणी नगरपालिका बाजुरा Web Site ito.trivenimun@gmail.com 986196599
६७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश साईपाल गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.saipalmun@gmail.com 9846588050
Showing 661 to 675 of 753 entries | Takes 0.23 seconds to render