साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश बुंगल नगरपालिका बझाङ Web Site info@bungalmun.gov.np 9749125805
६७७ सुदूरपश्चिम प्रदेश सूर्मा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@surmamun.gov.np 9848436805
६७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश तालकोट गाँउपालिका बझाङ Web Site ito.muntalkot@gmail.com 9858420845
६७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश मष्टा गाउँपालिका बझाङ Web Site ito.mastamun@gmail.com 9800669821
६८० सुदूरपश्चिम प्रदेश जयपृथ्वी नगरपालिका बझाङ Web Site info@jayaprithvimun.gov.np 092421508
६८१ सुदूरपश्चिम प्रदेश छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका बझाङ Web Site info@chhabispathiveramun.gov.np 9863100017
६८२ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुर्गाथली गाउँपालिका बझाङ Web Site durgathalimun23@gmail.com 9858485620
६८३ सुदूरपश्चिम प्रदेश केदारस्युँ गाउँपालिका बझाङ Web Site kedarasyumun@gmail.com 9867875898
६८४ सुदूरपश्चिम प्रदेश वित्थडचिर गाउँपालिका बझाङ Web Site bitthadchirmun@gmail.com ९८५८४८८०७९
६८५ सुदूरपश्चिम प्रदेश थलारा गाउँपालिका बझाङ Web Site thalaramun@gmail.com 9840927341
६८६ सुदूरपश्चिम प्रदेश खप्तडछान्ना गाउँपालिका बझाङ Web Site info@khaptadchhannamun.gov.np 9840870805
६८७ सुदूरपश्चिम प्रदेश व्याँस गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@vyansmun.gov.np 9848727776
६८८ सुदूरपश्चिम प्रदेश दुहुँ गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@duhunmun.gov.np 9749503450
६८९ सुदूरपश्चिम प्रदेश महाकाली नगरपालिका दार्चुला Web Site info@mahakalimun.gov.np 093-420137
६९० सुदूरपश्चिम प्रदेश नौगाड गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@naugadmun.gov.np 9759500976
Showing 676 to 690 of 753 entries | Takes 0.22 seconds to render