साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६३१ कर्णाली प्रदेश भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेख Web Site rmp.bhagawatimai@gmail.com 9858020799
६३२ कर्णाली प्रदेश डुंगेश्वर गाउँपालिका दैलेख Web Site info@dungeshwormun.gov.np 9858039724
६३३ कर्णाली प्रदेश गुराँस गाउँपालिका दैलेख Web Site gurans.rmp@gmail.com 089-690612
६३४ कर्णाली प्रदेश बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट Web Site barekotrm@gmail.com 9758003078
६३५ कर्णाली प्रदेश कुसे गाउँपालिका जाजरकोट Web Site info@kushemun.gov.np 081-695060
६३६ कर्णाली प्रदेश जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोट Web Site junichanderuralmun@gmail.com 9868246633
६३७ कर्णाली प्रदेश छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट Web Site info@chhedagadmun.gov.np 9848384084
६३८ कर्णाली प्रदेश शिवालय गाउँपालिका जाजरकोट Web Site info@shibalayamun.gov.np 9758007587
६३९ कर्णाली प्रदेश भेरी नगरपालिका जाजरकोट Web Site bherimun@gmail.com 089-430002
६४० कर्णाली प्रदेश नलगाड नगरपालिका जाजरकोट Web Site ito.nalgaadmun@gmail.com 9758003502
६४१ कर्णाली प्रदेश आठबिसकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site aathbiskotmun073@gmail.com 9748583138
६४२ कर्णाली प्रदेश सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site sanibherimun@gmail.com 9857824253
६४३ कर्णाली प्रदेश बाँफिकोट गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site ito.banphikotmun@gmail.com 9857824993
६४४ कर्णाली प्रदेश मुसिकोट नगरपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site info@musikotmun.gov.np 088-530261
६४५ कर्णाली प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रुकुम (पश्चिम भाग) Web Site tribenigp@gmail.com 9801925763
Showing 631 to 645 of 753 entries | Takes 0.26 seconds to render