हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६३१. कर्णाली प्रदेश पञ्चपुरी नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@panchapurimun.gov.np 083-416067
६३२. कर्णाली प्रदेश गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@gurbhakotmun.gov.np 083-410071
६३३. कर्णाली प्रदेश लेकबेसी नगरपालिका सुर्खेत Web Site info@lekbeshimun.gov.np 9848050228
६३४. कर्णाली प्रदेश बराहताल गाउँपालिका सुर्खेत Web Site ito.barahatalmun@gmail.com 9858067444
६३५. कर्णाली प्रदेश चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेत Web Site chingadgaunpalika@gmail.com 9848025584
६३६. कर्णाली प्रदेश चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत Web Site chaukunegapa@gmail.com 9858047333
६३७. कर्णाली प्रदेश शिवालय गाउँपालिका जाजरकोट Web Site info@shibalayamun.gov.np 9858084522
६३८. कर्णाली प्रदेश बारेकोट गाउँपालिका जाजरकोट Web Site barekotrm@gmail.com 9858080810
६३९. कर्णाली प्रदेश जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोट Web Site junichanderuralmun@gmail.com 9866207963
६४०. कर्णाली प्रदेश कुसे गाउँपालिका जाजरकोट Web Site info@kushemun.gov.np 081-695060
६४१. कर्णाली प्रदेश नलगाड नगरपालिका जाजरकोट Web Site ito.nalgaadmun@gmail.com 9758003502
६४२. कर्णाली प्रदेश छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट Web Site info@chhedagadmun.gov.np 9848384084
६४३. कर्णाली प्रदेश भेरी नगरपालिका जाजरकोट Web Site bherimun@gmail.com 089-430002
६४४. कर्णाली प्रदेश गुराँस गाउँपालिका दैलेख Web Site gurans.rmp@gmail.com 089-690612
६४५. कर्णाली प्रदेश डुंगेश्वर गाउँपालिका दैलेख Web Site info@dungeshwormun.gov.np 9858039724
Showing 631 to 645 of 753 entries | Takes 1.13 seconds to render