साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६९१ सुदूरपश्चिम प्रदेश अपिहिमाल गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@apihimalmun.gov.np 9858751055
६९२ सुदूरपश्चिम प्रदेश मार्मा गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@marmamun.gov.np 9759503773
६९३ सुदूरपश्चिम प्रदेश शैल्यशिखर नगरपालिका दार्चुला Web Site shailyashikhar.gov@gmail.com 093-400086
६९४ सुदूरपश्चिम प्रदेश मालिकार्जुन गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@malikarjunmun.gov.np 9865959610
६९५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लेकम गाउँपालिका दार्चुला Web Site info@lekammun.gov.np 9865851720
६९६ सुदूरपश्चिम प्रदेश डीलासैनी गाउँपालिका बैतडी Web Site drmbaitadi@gmail.com 9858750342
६९७ सुदूरपश्चिम प्रदेश दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी Web Site info@dogdakedarmun.gov.np 9858781100
६९८ सुदूरपश्चिम प्रदेश पुर्चौडी नगरपालिका बैतडी Web Site ito.purchaundi@gmail.com 096690803
६९९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सुर्नया गाउँपालिका बैतडी Web Site surnayagaupalika@gmail.com 9848807814
७०० सुदूरपश्चिम प्रदेश दशरथचन्द नगरपालिका बैतडी Web Site dnpbaitadi@gmail.com 095-52171
७०१ सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचेश्वर गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.pancheshwormun@gmail.com 9858784000
७०२ सुदूरपश्चिम प्रदेश शिवनाथ गाउँपालिका बैतडी Web Site ito.shivanathmun@gmail.com 9851196226
७०३ सुदूरपश्चिम प्रदेश मेलौली नगरपालिका बैतडी Web Site info@melaulimun.gov.np 9858783940
७०४ सुदूरपश्चिम प्रदेश पाटन नगरपालिका बैतडी Web Site ptnmun@gmail.com 095-400057
७०५ सुदूरपश्चिम प्रदेश सिगास गाउँपालिका बैतडी Web Site sigasmun@gmail.com 9848891655
Showing 691 to 705 of 753 entries | Takes 0.24 seconds to render