साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७२१ सुदूरपश्चिम प्रदेश जोरायल गाउँपालिका डोटी Web Site info@jorayalmun.gov.np 9749118051
७२२ सुदूरपश्चिम प्रदेश पंचदेवल विनायक नगरपालिका अछाम Web Site info@panchadewalbinayakmun.gov.np 097-500003
७२३ सुदूरपश्चिम प्रदेश रामारोशन गाउँपालिका अछाम Web Site icto.ramaroshanmun@gmail.com 097-620270
७२४ सुदूरपश्चिम प्रदेश मेल्लेख गाउँपालिका अछाम Web Site info@mellekhmun.gov.np 9858426090
७२५ सुदूरपश्चिम प्रदेश साँफेवगर नगरपालिका अछाम Web Site sanfebagarmun@gmail.com 097-625180
७२६ सुदूरपश्चिम प्रदेश चौरपाटी गाउँपालिका अछाम Web Site chaurpatigaupalika@gmail.com 9749650949
७२७ सुदूरपश्चिम प्रदेश मंगलसेन नगरपालिका अछाम Web Site mmunicipalityachham@gmail.com 097-620138
७२८ सुदूरपश्चिम प्रदेश बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका अछाम Web Site log.bannigadhi@gmail.com 9843227919
७२९ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमलबजार नगरपालिका अछाम Web Site Kamalbazarmun@gmail.com 9858431111
७३० सुदूरपश्चिम प्रदेश ढकारी गाउँपालिका अछाम Web Site info@dhakarimun.gov.np 9864811102
७३१ सुदूरपश्चिम प्रदेश तुर्माखाँद गाउँपालिका अछाम Web Site info@turmakhadmun.gov.np 9759005111
७३२ सुदूरपश्चिम प्रदेश मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली Web Site ito.mohanyalmun@gmail.com 9858426759
७३३ सुदूरपश्चिम प्रदेश चुरे गाउँपालिका कैलाली Web Site chure.gaupalika@gmail.com 9848460012
७३४ सुदूरपश्चिम प्रदेश गोदावरी नगरपालिका कैलाली Web Site info@godawarimunkailali.gov.np 091-508001
७३५ सुदूरपश्चिम प्रदेश गौरीगंगा नगरपालिका कैलाली Web Site info@gaurigangamun.gov.np 091-418060
Showing 721 to 735 of 753 entries | Takes 0.22 seconds to render