साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७०६ सुदूरपश्चिम प्रदेश नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site nawadurgaruralmun@gmail.com 9858751435
७०७ सुदूरपश्चिम प्रदेश अमरगढी नगरपालिका डडेल्धुरा Web Site info@amargadhimun.gov.np 096-410222
७०८ सुदूरपश्चिम प्रदेश अजयमेरु गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ajayamerugaupalika@gmail.com 9858750226
७०९ सुदूरपश्चिम प्रदेश भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ito.bhageshwormun@gmail.com 9848733847
७१० सुदूरपश्चिम प्रदेश परशुराम नगरपालिका डडेल्धुरा Web Site parshurammun@gmail.com 096-411004
७११ सुदूरपश्चिम प्रदेश आलिताल गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site info@aalitalmun.gov.np 091693962
७१२ सुदूरपश्चिम प्रदेश गन्यापधुरा गाउँपालिका डडेल्धुरा Web Site ganapdhurarm@gmail.com 9858788707
७१३ सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वीचौकी गाउँपालिका डोटी Web Site info@purbichaukimun.gov.np 9858440239
७१४ सुदूरपश्चिम प्रदेश सायल गाउँपालिका डोटी Web Site sayal.doti@gmail.com 9858444666
७१५ सुदूरपश्चिम प्रदेश आदर्श गाउँपालिका डोटी Web Site aadarshmun@gmail.com 9848431638
७१६ सुदूरपश्चिम प्रदेश शिखर नगरपालिका डोटी Web Site shikharmunicipality@gmail.com 9858485777
७१७ सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल सिलगढी नगरपालिका डोटी Web Site info@dipayalsilgadhimun.gov.np 094-420297
७१८ सुदूरपश्चिम प्रदेश के.आई.सिंह गाउँपालिका डोटी Web Site kisingh.rm@gmail.com 9859005300
७१९ सुदूरपश्चिम प्रदेश बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका डोटी Web Site info@bogatanmun.gov.np 9858485292
७२० सुदूरपश्चिम प्रदेश बडीकेदार गाउँपालिका डोटी Web Site doti.badikedar@gmail.com 9858428000
Showing 706 to 720 of 753 entries | Takes 0.21 seconds to render