साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१३६ प्रदेश नं. १ कटारी नगरपालिका उदयपुर Web Site info@katarimun.gov.np 035-450039
१३७ प्रदेश नं. १ उदयपुरगढी गाउँपालिका उदयपुर Web Site info@udayapurgadhimun.gov.np 9842979538
१३८ प्रदेश नं. २ सप्तकोशी नगरपालिका सप्तरी Web Site saptakoshimun@gmail.com 031-550019
१३९ प्रदेश नं. २ कञ्चनरुप नगरपालिका सप्तरी Web Site kanchanrupmunicipality@gmail.com 031-560114
१४० प्रदेश नं. २ अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका सप्तरी Web Site asks.gapa@gmail.com 9804760844
१४१ प्रदेश नं. २ रुपनी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rupanimun.gov.np 031-450035
१४२ प्रदेश नं. २ शम्भुनाथ नगरपालिका सप्तरी Web Site shambhunathmun@gmail.com 031-410111
१४३ प्रदेश नं. २ खडक नगरपालिका सप्तरी Web Site info@khadakmun.gov.np 031-540054
१४४ प्रदेश नं. २ सुरुगां नगरपालिका सप्तरी Web Site surungamun@gmail.com 9804705919
१४५ प्रदेश नं. २ बलान-विहुल गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@balanbihulmun.gov.np 9852660606
१४६ प्रदेश नं. २ बोदेबरसाईन नगरपालिका सप्तरी Web Site bodebarsainmun@gmail.com 9819912600
१४७ प्रदेश नं. २ डाक्नेश्वरी नगरपालिका सप्तरी Web Site info@dakneshworimun.gov.np 9852822665
१४८ प्रदेश नं. २ राजगढ गाउँपालिका सप्तरी Web Site rajgadhmun@gmail.com 9824737392,
१४९ प्रदेश नं. २ बिष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी Web Site bishnupursaptari@gmail.com 9852822500
१५० प्रदेश नं. २ राजविराज नगरपालिका सप्तरी Web Site rajbirajmunsaptari@gmail.com 031-520703
Showing 136 to 150 of 753 entries | Takes 0.21 seconds to render