साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१ प्रदेश नं. १ आमचोक गाउँपालिका भोजपुर Web Site ito.aamchowkmun@gmail.com 9852056836
६२ प्रदेश नं. १ भोजपुर नगरपालिका भोजपुर Web Site info.bhjmunicipality@gmail.com 029-420102
६३ प्रदेश नं. १ पौवादुङ्मा गाउँपालिका भोजपुर Web Site pauwadungmamun@gmail.com 9811355435
६४ प्रदेश नं. १ साल्पासिलिछो गाउँपालिका भोजपुर Web Site salpasilichhoruralmuncipality@gmail.com 9818425952
६५ प्रदेश नं. १ षडानन्द नगरपालिका भोजपुर Web Site shadanandanagarpalika@gmail.com 029-421125
६६ प्रदेश नं. १ टेम्केमैयुङ गाउँपालिका भोजपुर Web Site temkemunbjp@gmail.com 9842087502
६७ प्रदेश नं. १ रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर Web Site ramprasadrai.rm@gmail.com 9842114339
६८ प्रदेश नं. १ छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा Web Site chhatharjorpatigapa@gmail.com 026-404198
६९ प्रदेश नं. १ धनकुटा नगरपालिका धनकुटा Web Site mundkt@gmail.com 026-520126
७० प्रदेश नं. १ चौबिसे गाउँपालिका धनकुटा Web Site chaubisegapa@gmail.com 026-411031
७१ प्रदेश नं. १ साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा Web Site sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.com 025-400068
७२ प्रदेश नं. १ महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा Web Site mahalaxmimunjitpur@gmail.com 026-691700
७३ प्रदेश नं. १ सहिदभुमि गाउँपालिका धनकुटा Web Site sahidbhumirural@gmail.com 9842080705
७४ प्रदेश नं. १ पाख्रिवास नगरपालिका धनकुटा Web Site pakhribas.nagarpalika@gmail.com 026-405152
७५ प्रदेश नं. १ धरान उप-महानगरपालिका सुनसरी Web Site mayor@dharan.gov.np 025-520407
Showing 61 to 75 of 753 entries | Takes 0.17 seconds to render