छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ प्रदेश नं. १ धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभा Web Site dharmadevimun@gmail.com 029-414006
४७ प्रदेश नं. १ चैनपुर नगरपालिका संखुवासभा Web Site info@chainpurmun.gov.np 029-570131
४८ प्रदेश नं. १ भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site bhotkholamun@gmail.com 9852086530
४९ प्रदेश नं. १ मकालु गाउँपालिका संखुवासभा Web Site gaupalikamakalu@gmail.com 9752006670
५० प्रदेश नं. १ चिचिला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site info@chichilamun.gov.np 021-620770
५१ प्रदेश नं. १ सभापोखरी गाउँपालिका संखुवासभा Web Site savapokharimun@gmail.com 029-413090
५२ प्रदेश नं. १ सिलीचोङ गाउँपालिका संखुवासभा Web Site silichongrm@gmail.com 9752006775
५३ प्रदेश नं. १ लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुम Web Site info@laliguransmun.gov.np 026-402119
५४ प्रदेश नं. १ म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम Web Site info@myanglungmun.gov.np 026-460135
५५ प्रदेश नं. १ फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@phedapmun.gov.np 9852080600
५६ प्रदेश नं. १ मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@menchhayayemmun.gov.np 9852082777
५७ प्रदेश नं. १ आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site aathraigaupalika1@gmail.com 9852684324
५८ प्रदेश नं. १ छथर गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site chhathargaupalika@gmail.com 026420099
५९ प्रदेश नं. १ षडानन्द नगरपालिका भोजपुर Web Site shadanandanagarpalika@gmail.com 029-421125
६० प्रदेश नं. १ भोजपुर नगरपालिका भोजपुर Web Site info@bhojpurmun.gov.np 029-420102
Showing 46 to 60 of 753 entries | Takes 0.3 seconds to render