साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ प्रदेश नं. १ षडानन्द नगरपालिका भोजपुर Web Site shadanandanagarpalika@gmail.com 029-421125
४७ प्रदेश नं. १ साल्पासिलिछो गाउँपालिका भोजपुर Web Site salpasilichhoruralmunicipality@gmail.com 9818425952
४८ प्रदेश नं. १ टेम्केमैयुङ गाउँपालिका भोजपुर Web Site temkemunbhp@gmail.com 9822573665
४९ प्रदेश नं. १ भोजपुर नगरपालिका भोजपुर Web Site info@bhojpurmun.gov.np 029-420102
५० प्रदेश नं. १ अरुण गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@arunmun.gov.np 9860604650
५१ प्रदेश नं. १ पौवादुङ्मा गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@pauwadungmamun.gov.np 9852075800
५२ प्रदेश नं. १ रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर Web Site ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073886,
५३ प्रदेश नं. १ हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर Web Site ito.hatuwagadhimun@gmail.com 029-412026
५४ प्रदेश नं. १ आमचोक गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@aamchowkmun.gov.np 9852081336
५५ प्रदेश नं. १ महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटा Web Site mahalaxmimunjitpur@gmail.com 026-419000
५६ प्रदेश नं. १ पाख्रिवास नगरपालिका धनकुटा Web Site pakhribas.nagarpalika@gmail.com 026-405152
५७ प्रदेश नं. १ छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा Web Site info@chhatharjorpatimun.gov.np 026-404196
५८ प्रदेश नं. १ धनकुटा नगरपालिका धनकुटा Web Site mundkt@gmail.com 026-520126
५९ प्रदेश नं. १ सहिदभुमि गाउँपालिका धनकुटा Web Site sahidbhumirural@gmail.com 9842080705
६० प्रदेश नं. १ साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा Web Site sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.com 025-400086
Showing 46 to 60 of 753 entries | Takes 0.2 seconds to render