साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ प्रदेश नं. १ धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभा Web Site dharmadevimun@gmail.com 029-414006
४७ प्रदेश नं. १ मकालु गाउँपालिका संखुवासभा Web Site gaupalikamakalu@gmail.com 9752006670
४८ प्रदेश नं. १ मादी नगरपालिका संखुवासभा Web Site madimunicipality@gmail.com 9852051488
४९ प्रदेश नं. १ सिलीचोङ गाउँपालिका संखुवासभा Web Site silichonggp74@gmail.com 9752006775
५० प्रदेश नं. १ भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site bhotkholamun@gmail.com 9752006670
५१ प्रदेश नं. १ खाँदवारी नगरपालिका संखुवासभा Web Site khandbari.mun@gmail.com 029-560254
५२ प्रदेश नं. १ सभापोखरी गाउँपालिका संखुवासभा Web Site savapokharimun@gmail.com 029-413090
५३ प्रदेश नं. १ म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम Web Site myanglungmunicipality@gmail.com 026-460135
५४ प्रदेश नं. १ आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site rdkruralmunicipality@gmail.com 9852053062
५५ प्रदेश नं. १ लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुम Web Site laliguransnagarpalika@gmail.com 026-402119
५६ प्रदेश नं. १ मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site menchhayayemruralmun73@gmail.com 9842599288
५७ प्रदेश नं. १ फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site cp.phedapruralmun@gmail.com 9862020217
५८ प्रदेश नं. १ छथर गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site chhathargaupalika@gmail.com 9842114769
५९ प्रदेश नं. १ हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर Web Site hatuwagahdi.ruralmunicipality@gmail.com 029-412026
६० प्रदेश नं. १ अरुण गाउँपालिका भोजपुर Web Site arunrmun@gmail.com 9842226103
Showing 46 to 60 of 753 entries | Takes 0.16 seconds to render