साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ नमुना कानुन

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना)

मन्त्रालय २०७५ जेठ १० गते बिहीबार १६:४९:०० बजे

स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ (नमुना)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप नमुना कानुन