हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word |

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ भाद्र १३ गते बुधबार ११:४१:०० बजे

स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष संचालन, कार्यविधि २०७५ (नमूना) word | २०७५ भाद्र १३ गते बुधबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन