हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

प्रेस विज्ञप्ति - उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाको रणनीति, २०७५

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ मंसिर १४ गते शुक्रबार १२:४५:०० बजे

प्रेस विज्ञप्ति - उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाको रणनीति, २०७५

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रेस विज्ञप्ति - उत्थानशील समुदायका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाको रणनीति, २०७५ २०७५ मंसिर १४ गते शुक्रबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन