साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

सेवाकालीन तालिममा मनोनयन सम्बन्धमा । (श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) (PCMD)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७ माघ २६ गते सोमबार १५:५६:०९ बजे

सेवाकालीन तालिममा मनोनयन सम्बन्धमा । (श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) (PCMD)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार