छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ सन्तति छात्रवृति

निजामती कर्मचरीका सन्ततिलाई शैक्षीक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजा सूची प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक बृत्ति व्यवस्थापन सचिवालयको सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ असार १७ गते शुक्रबार २०:२२:१९ बजे

निजामती कर्मचरीका सन्ततिलाई शैक्षीक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजा सूची प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक बृत्ति व्यवस्थापन सचिवालयको सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :