साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७२१   बजेट पेश नभएका: ३२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१७६. प्रदेश नं. २ धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७७. प्रदेश नं. २ धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७८. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
१७९. प्रदेश नं. २ धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
१८०. प्रदेश नं. २ धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१८१. प्रदेश नं. २ धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
१८२. प्रदेश नं. २ धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१८३. प्रदेश नं. २ धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र २१ गते सोमबार २०७८-५-२१
१८४. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ४ गते सोमबार २०७८-४-४
१८५. प्रदेश नं. २ धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
१८६. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
१८७. प्रदेश नं. २ धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
१८८. प्रदेश नं. २ धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
१८९. प्रदेश नं. २ धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
१९०. प्रदेश नं. २ धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
१९१. प्रदेश नं. २ महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९२. प्रदेश नं. २ महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१९३. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-३२
१९५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९६. प्रदेश नं. २ महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ नभएको
१९७. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-२१
१९८. प्रदेश नं. २ महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१९९. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
२००. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 176 to 200 of 753 entries | Takes 0.22 seconds to render