साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७२१   बजेट पेश नभएका: ३२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१२६. प्रदेश नं. १ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२७. प्रदेश नं. १ उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
१२८. प्रदेश नं. १ उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२९. प्रदेश नं. १ उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
१३०. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१९
१३१. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३२. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २३ गते बुधबार २०७८-३-२३
१३३. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१६
१३४. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मानेभञ्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३५. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३६. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
१३७. प्रदेश नं. १ ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३८. प्रदेश नं. २ सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३९. प्रदेश नं. २ सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
१४०. प्रदेश नं. २ सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
१४१. प्रदेश नं. २ सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१४२. प्रदेश नं. २ सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
१४३. प्रदेश नं. २ सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१४४. प्रदेश नं. २ सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१४५. प्रदेश नं. २ सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-३१
१४६. प्रदेश नं. २ सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ४ गते शुक्रबार २०७८-३-१०
१४७. प्रदेश नं. २ सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ नभएको
१४८. प्रदेश नं. २ सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ नभएको
१४९. प्रदेश नं. २ सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५०. प्रदेश नं. २ सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
Showing 126 to 150 of 753 entries | Takes 0.23 seconds to render