साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७२१   बजेट पेश नभएका: ३२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. प्रदेश नं. १ सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
७७. प्रदेश नं. १ सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १० गते आइतबार २०७८-४-२५
७८. प्रदेश नं. १ सुनसरी दुहवी नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
७९. प्रदेश नं. १ सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८०. प्रदेश नं. १ सुनसरी रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
८१. प्रदेश नं. १ सुनसरी कोशी गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
८२. प्रदेश नं. १ सुनसरी गढी गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८३. प्रदेश नं. १ सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८४. प्रदेश नं. १ सुनसरी बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
८५. प्रदेश नं. १ सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८६. प्रदेश नं. १ सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८७. प्रदेश नं. १ मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
८८. प्रदेश नं. १ मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
८९. प्रदेश नं. १ मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९०. प्रदेश नं. १ मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
९१. प्रदेश नं. १ मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९२. प्रदेश नं. १ मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९३. प्रदेश नं. १ मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९४. प्रदेश नं. १ मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९५. प्रदेश नं. १ मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
९६. प्रदेश नं. १ मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
९७. प्रदेश नं. १ मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
९८. प्रदेश नं. १ मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
९९. प्रदेश नं. १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१००. प्रदेश नं. १ मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
Showing 76 to 100 of 753 entries | Takes 0.23 seconds to render