साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७२१   बजेट पेश नभएका: ३२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१५१. प्रदेश नं. २ सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
१५२. प्रदेश नं. २ सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५३. प्रदेश नं. २ सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५४. प्रदेश नं. २ सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५५. प्रदेश नं. २ सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ नभएको
१५६. प्रदेश नं. २ सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
१५७. प्रदेश नं. २ सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५८. प्रदेश नं. २ सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५९. प्रदेश नं. २ सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६०. प्रदेश नं. २ सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६१. प्रदेश नं. २ सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६२. प्रदेश नं. २ सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
१६३. प्रदेश नं. २ सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६४. प्रदेश नं. २ सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
१६५. प्रदेश नं. २ सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६६. प्रदेश नं. २ सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
१६७. प्रदेश नं. २ सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६८. प्रदेश नं. २ सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१६९. प्रदेश नं. २ सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
१७०. प्रदेश नं. २ सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १३ गते आइतबार २०७८-३-१३
१७१. प्रदेश नं. २ सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-२४
१७२. प्रदेश नं. २ सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७३. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
१७४. प्रदेश नं. २ धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
१७५. प्रदेश नं. २ धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-२०
Showing 151 to 175 of 753 entries | Takes 0.21 seconds to render