हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
९१. मधेश प्रदेश गरुडा नगरपालिका रौतहट Web Site itofficer.garudamun@gmail.com 055-565201
९२. मधेश प्रदेश गौर नगरपालिका रौतहट Web Site info@gaurmun.gov.np 055-520294
९३. मधेश प्रदेश चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट Web Site info@chandrapurmun.gov.np 055-540200
९४. मधेश प्रदेश राजपुर नगरपालिका रौतहट Web Site ito@rajpurmunrautahat.gov.np ९८५५०४४०२४
९५. मधेश प्रदेश राजदेवी नगरपालिका रौतहट Web Site rajdevimata123@gmail.com 9855040127
९६. मधेश प्रदेश ईशनाथ नगरपालिका रौतहट Web Site info@ishnathmun.gov.np 9855040373
९७. मधेश प्रदेश कटहरीया नगरपालिका रौतहट Web Site katahariyamun@gmail.com 9855067803
९८. मधेश प्रदेश गढीमाई नगरपालिका रौतहट Web Site gadhimaimun@gmail.com 9865050201
९९. मधेश प्रदेश गुजरा नगरपालिका रौतहट Web Site info@gujaramun.gov.np 9845021100
१००. मधेश प्रदेश दुर्गाभगवती गाउँपालिका रौतहट Web Site ito.durgabhagawatimun@gmail.com 055-400041
१०१. मधेश प्रदेश देवाही गोनाही नगरपालिका रौतहट Web Site dewahigonahimun@gmail.com 9855040145
१०२. मधेश प्रदेश परोहा नगरपालिका रौतहट Web Site info@parohamun.gov.np 9855044023
१०३. मधेश प्रदेश फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट Web Site fatuwabijaypur@gmail.com 9845041457
१०४. मधेश प्रदेश बौधीमाई नगरपालिका रौतहट Web Site baudhimaimun@gmail.com 9855044677
१०५. मधेश प्रदेश माधवनारायण नगरपालिका रौतहट Web Site info@madhavnarayanmun.gov.np 9855044025
Showing 91 to 105 of 136 entries | Takes 0.13 seconds to render