हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७६. मधेश प्रदेश ईश्वरपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site ishworpur2071@gmail.com 9854042111
७७. मधेश प्रदेश गोडैटा नगरपालिका सर्लाही Web Site info@godaitamun.gov.np 9854038382
७८. मधेश प्रदेश मलंगवा नगरपालिका सर्लाही Web Site malangwanagarpalika@gmail.com 046-520175
७९. मधेश प्रदेश लालबन्दी नगरपालिका सर्लाही Web Site info@lalbandimun.gov.np 046-501100
८०. मधेश प्रदेश बरहथवा नगरपालिका सर्लाही Web Site barahathawamun@gmail.com 046-540310
८१. मधेश प्रदेश बलरा नगरपालिका सर्लाही Web Site info@balramun.gov.np 9851234471
८२. मधेश प्रदेश धनकौल गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@dhankaulmun.gov.np 9854040616
८३. मधेश प्रदेश हरिपुर नगरपालिका सर्लाही Web Site info@haripurmun.gov.np 046-411032
८४. मधेश प्रदेश हरिवन नगरपालिका सर्लाही Web Site info@harionmun.gov.np 046-530499
८५. मधेश प्रदेश हरिपुर्वा नगरपालिका सर्लाही Web Site ito.haripurwamun@gmail.com 9844112849
८६. मधेश प्रदेश बसबरीया गाउँपालिका सर्लाही Web Site basbariyamun@gmail.com 9854038064
८७. मधेश प्रदेश पर्सा गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@parsamun.gov.np 9854074000
८८. मधेश प्रदेश विष्णु गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@bishnumun.gov.np 9854039542
८९. मधेश प्रदेश चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट Web Site info@chandrapurmun.gov.np 055-540200
९०. मधेश प्रदेश गुजरा नगरपालिका रौतहट Web Site info@gujaramun.gov.np 9845021100
Showing 76 to 90 of 136 entries | Takes 0.13 seconds to render