हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. मधेश प्रदेश साम्सी गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@samsimun.gov.np 9854032013
६२. मधेश प्रदेश रामगोपालपुर नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@ramgopalpurmun.gov.np 044410078
६३. मधेश प्रदेश सोनमा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site sonamarm2073@gmail.com 9819681465
६४. मधेश प्रदेश मनरा सिसवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@manarashiswamun.gov.np 9854033109
६५. मधेश प्रदेश लोहरपट्टी नगरपालिका महोत्तरी Web Site loharpattimunicipality@gmail.com 9801631314
६६. मधेश प्रदेश एकडारा गाउँपालिका महोत्तरी Web Site info@ekdaramun.gov.np 9818709767
६७. मधेश प्रदेश बलवा नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@balwamun.gov.np 9803280142
६८. मधेश प्रदेश मटिहानी नगरपालिका महोत्तरी Web Site info@matihanimun.gov.np 9854032813
६९. मधेश प्रदेश कौडेना गाउँपालिका सर्लाही Web Site ito.kaudenamun@gmail.com 9801130333
७०. मधेश प्रदेश धनकौल गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@dhankaulmun.gov.np 9854040616
७१. मधेश प्रदेश चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाही Web Site chandranagar111@gmail.com 9802045020
७२. मधेश प्रदेश बरहथवा नगरपालिका सर्लाही Web Site barahathawamun@gmail.com 046-540310
७३. मधेश प्रदेश बलरा नगरपालिका सर्लाही Web Site info@balramun.gov.np 9851234471
७४. मधेश प्रदेश बागमती नगरपालिका सर्लाही Web Site bagmatimun@gmail.com 046-410008
७५. मधेश प्रदेश पर्सा गाउँपालिका सर्लाही Web Site info@parsamun.gov.np 9854074000
Showing 61 to 75 of 136 entries | Takes 1.04 seconds to render