हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१०६. मधेश प्रदेश यमुनामाई गाउँपालिका रौतहट Web Site yamunamai5@gmail.com 9855044613
१०७. मधेश प्रदेश जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका बारा Web Site jeetpursimarasubmetropolitan@gmail.com 053-412173
१०८. मधेश प्रदेश कोल्हवी नगरपालिका बारा Web Site info@kolhabimun.gov.np 053-410115,
१०९. मधेश प्रदेश निजगढ नगरपालिका बारा Web Site nijgadhmun@gmail.com 053-540200
११०. मधेश प्रदेश महागढीमाई नगरपालिका बारा Web Site info@mahagadhimaimun.gov.np 053-(419800-419806)
१११. मधेश प्रदेश सिम्रौनगढ नगरपालिका बारा Web Site simraungadhmun@gmail.com 053-411072
११२. मधेश प्रदेश आदर्श कोतवाल गाउँपालिका बारा Web Site info@aadarshakotwalmun.gov.np 9855049296
११३. मधेश प्रदेश करैयामाई गाउँपालिका बारा Web Site info@karaiyamaimun.gov.np 9855048988
११४. मधेश प्रदेश देवताल गाउँपालिका बारा Web Site info@devtalmun.gov.np 9855048006
११५. मधेश प्रदेश पचरौता नगरपालिका बारा Web Site pachrautamun@gmail.com 9855048464
११६. मधेश प्रदेश परवानीपुर गाउँपालिका बारा Web Site parwanipurgaupalika@gmail.com 9855048565,
११७. मधेश प्रदेश विश्रामपुर गाउँपालिका बारा Web Site bishrampurgapa@gmail.com 9845402222
११८. मधेश प्रदेश फेटा गाउँपालिका बारा Web Site info@phetamun.gov.np 9855048203
११९. मधेश प्रदेश बारागढी गाउँपालिका बारा Web Site ito.baragadhimun@gmail.com 9817222342
१२०. मधेश प्रदेश सुवर्ण गाउँपालिका बारा Web Site suwarnamun@gmail.com 9845603025
Showing 106 to 120 of 136 entries | Takes 1.16 seconds to render