साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१ प्रदेश नं. ५ थवाङ गाउँपालिका रोल्पा Web Site thabangrm58@gmail.com 9857824750
३२ प्रदेश नं. ५ सुनिल स्मृति गाउँपालिका रोल्पा Web Site ito.sunilsmritirm@gmail.com 086-401170
३३ प्रदेश नं. ५ रुन्टीगढी गाउँपालिका रोल्पा Web Site rrmrolpa@gmail.com 9758501219
३४ प्रदेश नं. ५ त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@trivenimunrolpa.gov.np 9857824931
३५ प्रदेश नं. ५ सुनछहरी गाउँपालिका रोल्पा Web Site sunchhaharimun@gmail.com 9758503653
३६ प्रदेश नं. ५ माडी गाउँपालिका रोल्पा Web Site madi.rumn73@gmail.com 086-416036
३७ प्रदेश नं. ५ गंगादेव गाउँपालिका रोल्पा Web Site gangadevmun@gmail.com 9829509245
३८ प्रदेश नं. ५ परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पा Web Site paribartanrmun@gmail.com 9758503540
३९ प्रदेश नं. ५ नौबहिनी गाउँपालिका प्यूठान Web Site naubahinirm@gmmail.om 9857840315
४० प्रदेश नं. ५ सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site sarumarani2073@gmail.com 9857836022
४१ प्रदेश नं. ५ झिमरुक गाउँपालिका प्यूठान Web Site jhimrukmun@gmail.com 9847821946
४२ प्रदेश नं. ५ माण्डवी गाउँपालिका प्यूठान Web Site mandavimun2073@gmail.com 9841990797
४३ प्रदेश नं. ५ गौमुखी गाउँपालिका प्यूठान Web Site ito.gaumukhirmun@gmail.com 9857832286
४४ प्रदेश नं. ५ मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site ito.mallaranimun@gmail.com 086-420180
४५ प्रदेश नं. ५ ऐरावती गाउँपालिका प्यूठान Web Site airawatirm@gmail.com 977-9857833023
Showing 31 to 45 of 63 entries | Takes 0.15 seconds to render