हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
६१. लुम्बिनी प्रदेश दंगीशरण गाउँपालिका दाङ Web Site ito.dangisharanmun@gmail.com 9857831564
६२. लुम्बिनी प्रदेश गढवा गाउँपालिका दाङ Web Site info@gadhawamun.gov.np 082-410004
६३. लुम्बिनी प्रदेश खजुरा गाउँपालिका बाँके Web Site info@khajuramun.gov.np 081-560187
६४. लुम्बिनी प्रदेश जानकी गाउँपालिका बाँके Web Site info@janakimunbanke.gov.np 9858027040
६५. लुम्बिनी प्रदेश डुडुवा गाउँपालिका बाँके Web Site duduwagaupalika@gmail.com 9844851069
६६. लुम्बिनी प्रदेश नरैनापुर गाउँपालिका बाँके Web Site info@narainapurmun.gov.np 081525050
६७. लुम्बिनी प्रदेश बैजनाथ गाउँपालिका बाँके Web Site baijanathrumun@gmail.com 9858024336
६८. लुम्बिनी प्रदेश राप्तीसोनारी गाउँपालिका बाँके Web Site info@raptisonarimun.gov.np 9858055516
६९. लुम्बिनी प्रदेश गेरुवा गाउँपालिका बर्दिया Web Site geruwarmun@gmail.com 9858090441
७०. लुम्बिनी प्रदेश बढैयाताल गाउँपालिका बर्दिया Web Site info@badhaiyatalmun.gov.np 084-401077
७१. लुम्बिनी प्रदेश पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) Web Site puthauttargangamun@gmail.com 9857880303
७२. लुम्बिनी प्रदेश भूमे गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) Web Site bhumemun@gmail.com 9762527111
७३. लुम्बिनी प्रदेश सिस्ने गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) Web Site info@sisnemun.gov.np 088-413064
Showing 61 to 73 of 73 entries | Takes 0.05 seconds to render