हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. लुम्बिनी प्रदेश परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पा Web Site paribartanrmun@gmail.com 9857849002
४७. लुम्बिनी प्रदेश थवाङ गाउँपालिका रोल्पा Web Site thabangrm58@gmail.com 9857824750
४८. लुम्बिनी प्रदेश त्रिवेणी गाउँपालिका रोल्पा Web Site info@trivenimunrolpa.gov.np 9857824585
४९. लुम्बिनी प्रदेश ऐरावती गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@airawatimun.gov.np 977-9857833023
५०. लुम्बिनी प्रदेश गौमुखी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@gaumukhimun.gov.np 9857836319
५१. लुम्बिनी प्रदेश झिमरुक गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@jhimrukmun.gov.np 9857836322
५२. लुम्बिनी प्रदेश नौबहिनी गाउँपालिका प्यूठान Web Site naubahinirm@gmail.com 9857836020
५३. लुम्बिनी प्रदेश मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@mallaranimun.gov.np 086-420180
५४. लुम्बिनी प्रदेश माण्डवी गाउँपालिका प्यूठान Web Site info@mandavimun.gov.np 9857836006
५५. लुम्बिनी प्रदेश सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठान Web Site sarumarani2073@gmail.com 9857836022
५६. लुम्बिनी प्रदेश बबई गाउँपालिका दाङ Web Site info@babaimun.gov.np 9857825650
५७. लुम्बिनी प्रदेश राजपुर गाउँपालिका दाङ Web Site rajpurmun@gmail.com 9857835240
५८. लुम्बिनी प्रदेश गढवा गाउँपालिका दाङ Web Site info@gadhawamun.gov.np 082-410004
५९. लुम्बिनी प्रदेश दंगीशरण गाउँपालिका दाङ Web Site ito.dangisharanmun@gmail.com 9857831564
६०. लुम्बिनी प्रदेश बंगलाचुली गाउँपालिका दाङ Web Site banglachulirmun@gmail.com 9857835216
Showing 46 to 60 of 73 entries | Takes 0.17 seconds to render