साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ प्रदेश नं. ५ शान्तिनगर गाउँपालिका दाङ्ग Web Site shantinagargaupalika@gmail.com 9857825211
४७ प्रदेश नं. ५ बंगलाचुली गाउँपालिका दाङ्ग Web Site bangalachulirmun@gmail.com 9858501008
४८ प्रदेश नं. ५ राप्ती गाउँपालिका दाङ्ग Web Site raptiruralmunicipality@gmail.com 9857825389
४९ प्रदेश नं. ५ दंगीशरण गाउँपालिका दाङ्ग Web Site ito.dangisharanmun@gmail.com 9857831564
५० प्रदेश नं. ५ राजपुर गाउँपालिका दाङ्ग Web Site rajpurmun@gmail.com 9857835240
५१ प्रदेश नं. ५ गढवा गाउँपालिका दाङ्ग Web Site ito.gadhawagaupalika@gmail.com 082-410004
५२ प्रदेश नं. ५ बबई गाउँपालिका दाङ्ग Web Site ito.babaimun@gmail.com 9857825650
५३ प्रदेश नं. ५ डुडुवा गाउँपालिका बाँके Web Site duduwagaupalika@gmail.com 9844851069
५४ प्रदेश नं. ५ राप्तीसोनारी गाउँपालिका बाँके Web Site raptisonarimun@gmail.com 9858060145
५५ प्रदेश नं. ५ जानकी गाउँपालिका बाँके Web Site info@janakimunbanke.gov.np, 9858027040
५६ प्रदेश नं. ५ बैजनाथ गाउँपालिका बाँके Web Site baijanathrumun@gmail.com 9858066650
५७ प्रदेश नं. ५ खजुरा गाउँपालिका बाँके Web Site khajura666@gmail.com, 081-560112
५८ प्रदेश नं. ५ नरैनापुर गाउँपालिका बाँके Web Site narainpur.rm073@gmail.com 081-525050
५९ प्रदेश नं. ५ बढैयाताल गाउँपालिका बर्दिया Web Site Badhaiyatal2073@gmail.com 084-401077
६० प्रदेश नं. ५ गेरुवा गाउँपालिका बर्दिया Web Site info@geruwamun.gov.np 9858038111
Showing 46 to 60 of 63 entries | Takes 0.15 seconds to render